Kiesvereniging

Kiesvereniging


Historie

De kiesverenigingen van GPV en RPF in de gemeente Ten Boer zijn op 19-04-2001 een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam ChristenUnie Ten Boer.

Leden

De vereniging heeft op dit moment circa 90 leden.
Naast het bestuur is er een promotieteam. De gemeenteraadsfractie telt 3 leden en we hebben 1 ChristenUnie wethouder.
De fractie wordt ondersteund door de steunfractie.

Lidmaatschapsvormen ChristenUnie

Lidmaatschap van de ChristenUnie - te onderscheiden zijn hoofdleden, gezinsleden en reductieleden.
Donateur - Als u wel graag betrokken wilt zijn bij de ChristenUnie, maar zich qua opvattingen niet herkent in de fundering en Verklaring van de ChristenUnie, kunt u donateur worden. Ook een abonnement op HandSchrift (het lijfblad van de ChristenUnie) is dan een goede optie.
Lidmaatschap PerspectieF - Het lidmaatschap staat open voor jongeren t/m 30 jaar die instemmen met de grondslag en wat in statuten en reglementen van de vereniging is bepaald. Leden krijgen automatisch het opinieblad Perspex. Je kunt ook donateur worden.
Combilidmaatschap ChristenUnie en PerspectieF - Jongeren van 18 - 30 jaar kunnen tegelijkertijd lid zijn van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie en van de ChristenUnie zelf. Dit is voor jongeren een heel aantrekkelijke combinatie. Ze ontvangen dan bijvoorbeeld zowel Perspex en HandSchrift.
Donateur Wetenschappelijk Instituut G.Groen van Prinsterer Stichting - Als donateur van "de groen" ontvangt u vijf maal per jaar het studieblad DenkWijzer, diverse publicaties en allerlei informatie over onze activiteiten. Met uw donateurschap steunt u de inhoudelijke ontwikkeling van de christelijke politiek.
Abonnementen - Er zijn losse abonnementen mogelijk op de verschillende bladen.
Vereniging van ChristenUnie-bestuurders - De club van burgemeesters, wethouders en raadsleden. Contributie op aanvraag beschikbaar bij het landelijk bureau.

Wij hebben uw steun nodig!

U kunt ook actief worden binnen de ChristenUnie. Via de knop aan de linkerkant kunt u zich aanmelden als lid.
Actief lid worden binnen de kiesvereniging?
Informeer: tel. 050-3022292 of e-mail: info@tenboer.christenunie.nl