Inge Jongman gekozen als lijsttrekker ChristenUnie Groningen

klein-34vrijdag 22 juni 2018 12:50

De ChristenUnie-afdelingen van Haren, Ten Boer en Groningen zijn donderdagavond samengevoegd. Na de samenvoeging en het vaststellen van het verkiezingsprogramma is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 november 2018 vastgesteld. Lijsttrekker is Inge Jongman.

Inge is sinds 2002 gemeenteraadslid in Groningen en gaat vol optimisme haar derde verkiezingsperiode in als lijsttrekker: “Ik ben dankbaar dat ik opnieuw de lijst aan mag voeren. De lijst is een goede afspiegeling van Stad en Ommeland, met een mooie mix van  ervaring en een nieuwe frisse blik.”

Oog voor elkaar hebben, juist nu de gemeente steeds groter wordt. Dat is waar Inge Jongman met haar fractie voor wil opkomen. ”Het is het belangrijk dat iedereen gezien blijft. Hoe vol, hoe druk, hoe snel de wereld ook is; naar elkaar omzien in wijken en dorpen maakt de samenleving leefbaar. En waar nodig zorgen we als gemeente voor hulp en ondersteuning. Bij het bedenken en uitvoeren van ideeën voor je eigen dorp of wijk, maar ook als je het zelf niet meer redt.”

Overige kandidaten
Gerben Brandsema (nummer 2 op de lijst), is afkomstig uit Groningen. Hij draait al enkele jaren mee in het werk van de fractie van de gemeente Groningen en is commissiewoordvoerder Onderwijs en Welzijn. In het dagelijks leven werkt hij als adviseur in het Martini Ziekenhuis.

Theo Berends (nummer 3) heeft ervaring in de raad van Haren en is momenteel wethouder in Eemsmond. Hij kan het Harense geluid laten horen. 

Tessa Moorlag (nummer 4), is onder andere praeses van de christelijke studentenvereniging Navigators Groningen geweest. Na het afronden van de PABO werkt ze nu als leerkracht in het basisonderwijs.

Peter Rebergen (nummer 5) is op dit moment fractievoorzitter van de ChristenUnie in Ten Boer. Hij is bij uitstek degene die weet wat er in Ten Boer en omgeving leeft en speelt. Peter is in het dagelijks leven werkzaam in het sociaal domein.

Lijstduwer is Edward Koopmans. Sinds 2006 is Edward actief binnen de ChristenUnie en de laatste 4 jaren actief als zeer gewaardeerd raadslid. 

De gehele kandidatenlijst:

 1. Inge Jongman

 2. Gerben Brandsema

 3. Theo Berends

 4. Tessa Moorlag

 5. Peter Rebergen

 6. Chris Arnolds

 7. Rozemarijn Hummel - Verhoef

 8. Dieta Praamstra

 9. Edger Heemstra

 10. Daan Doornbos

 11. Jenja Altunian

 12. Jos Admiraal

 13. Jan Bouwkamp

 14. Karine Leeftink

 15. Henk Kooistra

 16. Marleen Oostland

 17. Jochem Duinhof

 18. Rolf Hoving

 19. Niek Tromp

 20. Piet Hazekamp

 21. Rinze van der Born

 22. Stieneke van der Graaf

 23. Piet Haanstra

 24. Edward Koopmans

Labels

« Terug