ChristenUnie pleit voor dorpswethouder bij herindeling

Screen Shot 2018-02-24 at 18.59.07zaterdag 24 februari 2018 18:55

De gezamenlijke ChristenUnie-fracties van Haren, Ten Boer en Groningen pleiten bij een herindeling voor een dorpswethouder. Het is één van de tien herindelingsbeloften die de gezamenlijke fracties gisteren hebben gedaan bij een ledenvergadering.

“We kunnen ons voorstellen dat mensen denken dat hun dorp straks ondergeschikt wordt aan de stad”, aldus fractievoorzitter Inge Jongman van de CU-fractie in Groningen. “Daarom is het belangrijk dat een dorpswethouder en gebiedsregisseur namens en vanuit de dorpen kunnen handelen. Ze kunnen integraal zaken aanpakken binnen de nieuwe kernen, al raakt het andere portefeuilles. Ook hebben ze actief contact met vertegenwoordigers vanuit de dorpen zelf.”

Dieta Praamstra, fractievoorzitter van CU Haren: “Sommige beloftes zijn al gedaan in de onderhandelingen met de gemeente Groningen, maar we willen ons als ChristenUnie ook politiek verbinden aan deze beloftes.” Peter Rebergen, van CU Ten Boer, sluit aan: “We maken hiermee een duidelijke keuze voor sterke gemeenschappen in de dorpen. En door de samenvoeging kunnen we elkaar ook versterken: een concreet voorbeeld is de aardbevingsproblematiek”.

In de gedane beloftes staat ook dat verschillende voorzieningen open gehouden moeten worden, zoals de gemeenteloketten. Ook wil de CU graag dat er met en door de inwoners van Haren een dorpsvisie wordt ontwikkeld. Op die manier kan met hun wensen rekening gehouden worden in het beleid. Om elkaars gemeenten beter te leren kennen, zullen de gezamenlijke fracties binnenkort samen op bezoek gaanin Haren, Ten Boer en Groningen.

Alle herindelingsbeloften op een rij:

 1. Er komt een dorpswethouder
  De ChristenUnie wil dat er een dorpswethouder voor Haren en Ten Boer wordt benoemd, die zaken kan aanpakken binnen de nieuwe kernen, ook al raakt het andere portefeuilles. Deze dorpswethouder overlegt regelmatig met de dorpsraden en de gebiedsregisseur. 
 2. Er wordt een gebiedsregisseur aangesteld
  De nieuwe kernen krijgen een vast aanspreekpunt binnen de gemeente. Dat is een ambtenaar die optreedt als gebiedsregisseur en integraal bevoegdheden heeft. Deze gebiedsregisseur overlegt regelmatig met de dorpsraden en de dorpswethouder.
 3. In Haren en Ten Boer komt een dorpsraad
  Het kan niet zo zijn dat belangrijke zaken uit Haren en Ten Boer niet meer gehoord worden. Daarom wil de ChristenUnie dat in Haren en Ten Boer een dorpsraad wordt opgezet. Deze dorpsraad krijgt een direct “lijntje” met de gebiedsregisseur en de dorpswethouder.
 4. Er wordt een dorpsvisie gemaakt door de inwoners van Haren
  Het kan onduidelijk zijn voor de stad wat nu écht belangrijk is voor inwoners van Haren. Daarom wil de ChristenUnie dat er, in navolging van Ten Boer, een dorpsvisie voor Haren wordt ontwikkeld. Op die manier kan met Harense wensen rekening gehouden worden in het beleid.
 5. Het dorpshuis krijgt een centrale plek
  In het dorpshuis ontmoeten mensen elkaar en kunnen verenigingen hun verbindende werk doen. Daar staat de ChristenUnie van harte achter. Daarom willen we na de herindeling het dorpshuis de centrale plek maken en houden, waar we zoveel mogelijk ondersteuning aan bieden.
 6. Er blijft een gemeenteloket in de dorpen
  Haren ligt bijna 10 km van het Groningse centrum af, en Ten Boer nog verder. Voor veel mensen is dit een erg grote afstand, helemaal als zij op leeftijd zijn. De ChristenUnie heeft eerder met succes de wijkloketten in Hoogkerk en Lewenborg open gehouden om dienstverlening dicht bij de mensen te houden. Daarom wil de ChristenUnie dat in beide dorpen een wijkloket blijft, met fatsoenlijke openingstijden, zodat mensen niet gedwongen naar de stad moeten.
 7. Sociale ondersteuning blijft behouden
  Mooie voorbeelden van hoe ondersteuning dichtbij mensen wordt aangeboden zijn De Deel in Ten Boer en de Harense Rotonde. De ChristenUnie vindt dit prachtige ideeën. Daarom willen wij dat plekken zoals de De Deel en de Rotonde behouden blijven, ook na de herindeling.
 8. De natuur tussen stad en dorp blijft in stand
  Tussen Groningen en Haren en Ten Boer liggen mooie stukken natuur. Die moeten we koesteren, en daarom wil de ChristenUnie niet dat hier gebouwd gaat worden. Ook moeten we karakteristieke punten koesteren, zoals de houtwallen in Haren, maar ook het prachtige landschap tussen Groningen en Ten Boer.
 9. Zekerheid voor lopende initiatieven
  Het kan zo zijn dat gemeenteraden toezeggingen hebben gedaan aan nu al lopende projecten. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van Woldwijk in Ten Boer, waar een duurzame coöperatie is gestart. De ChristenUnie juicht zulke ontwikkelingen toe en vindt dat deze initiatieven moeten kunnen vertrouwen op de gedane toezeggingen.
 10. Intensieve samenwerking tussen de gezamenlijke ChristenUnie-fracties
  De ChristenUnie-fracties van Haren, Ten Boer & Groningen beloven dat ze in de komende maanden intensief samen zullen werken om bovenstaande te realiseren.
Labels

« Terug