Uitnodiging ledenvergadering 22 februari

Ledenvergaderingdonderdag 08 februari 2018 20:42

De besturen van de afdelingen Christenunie Groningen / Hoogkerk, Haren en Ten Boer nodigen u bij dezen graag uit voor een algemene ledenvergadering.
Wij willen die vergadering D.V. houden op donderdag 22 februari 2018 in het Wijkcentrum 'Het Dok' te Groningen (Lewenborg).

Zoals genoemd willen we u binnenkort weer ontmoeten en met u enkele zaken rondom de aankomende verkiezingen bespreken.

Eerst de data:
Dag en datum:  donderdag 22 februari 2018
Inloop :            19.45u
Aanvang:          20:00u
Locatie:           Wijkcentrum Het Dok
                      Kajuit 4, 9733 CA Groningen (zaal de Admiraal)

Nu de inhoud:

De vergadering zal in het teken staan van de komende verkiezingen (november dit jaar). 
Er zal een selectiecommissie voorgesteld worden, de profielschets voor de raadsleden die we zoeken zal aan u worden voorgelegd (in te zien via deze link) en er zullen nieuwe bestuursleden voorgesteld worden.

We vergaderen met de drie afdelingen gezamenlijk omdat we de bovenstaande besluiten gezamenlijk willen nemen. 
Vooralsnog gaan we er van uit dat ook alle drie de gemeenten deel zullen gaan uitmaken van de nieuwe gemeente Groningen. 
Gelet op het vele werk dat dit met zich meebrengt, is het van groot belang de samenwerking te intensiveren.
Na afloop zal er onder het genot van een hapje en een drankje de mogelijkheid zijn om uw aandachtspunten voor het komende verkiezingsprogramma onder het voetlicht te brengen, door het beschrijven van bierviltjes.

Agenda:
19:45u              Inloop met koffie
20:00u              Opening
20:10u              Voorstellen leden selectiecommissie
20:20u              Behandelen voorstel ‘profiel kandidaat raadslid’ (op te vragen via
20:30u              Voorstel bestuursleden voor afd. Groningen: (Voorzitter: Johannes Weening, Campagneleider: Robbert Jan van de Werken, Politiek secretaris: Luuk Buit en (Algemeen) bestuurslid: Jos Admiraal
20.45                Sluiting
Vanaf 20.45      Werken aan nieuw verkiezingsprogramma; schrijf uw aandachtspunten voor het programma op een bierviltje.
Tegelijk:           Borrel.

Labels

« Terug